Svelleleire, leire som kan absorbere store mengder vann under volumutvidelse. Dette er tilfelle for leirer som inneholder montmorillonitt. Fjell som fører slepper med slik leire kan by på store problemer ved vei- og tunnelarbeider.