Diskonformitet, det at to lag er avsatt direkte over hverandre uten diskordans til tross for at de er atskilt ved et tidsintervall. Diskonformitetflaten mellom de to lagene svarer til en tid da det ikke ble avsatt (eller ikke oppbevart) noen sedimenter. Diskonformitet er fremkommet ved at strøm eller kjemiske forhold hindrer sedimentasjon, eller ved at allerede avsatte sedimenter fjernes, f.eks. ved at lagene heves opp over havet. Større og mindre diskonformiteter er vanlige og spiller stor rolle i stratigrafien.