Sediment er løse masser som er avsatt på jordoverflaten, også under vann, og består av bruddstykker fra berggrunn, biogent materiale og/eller kjemisk utfelte mineraler. Sediment kan dermed både ha klastiske og ikke-klastiske bestanddeler. Ved diagenese kan sedimentene herdes til faste bergarter, som kalles sedimentære bergarter. Hele artikkelen