Sedimenter og løsmasser

Sediment, løse masser som er avsatt på jordoverflaten og består av bruddstykker eller opphopning av berggrunn, jordlag eller biologisk materiale. Sedimenter dannes ved forvitring eller erosjon av berggrunn og er forflyttet og avsatt av luft, vann eller is, eller dannes ved utfelling i vann eller ved opphopning av organisk materiale. Utseendet og sammensetningen er avhengig av utgangsmaterialet, forholdene under forvitring, transport og avsetning, og eventuell forandring etter avsetning. Hele artikkelen