Biolitter, sedimentære bergarter dannet av overveiende organiske avleiringer eller fragmenter av slike. Deles i brennbare kausto-biolitter (kull, olje o.l.), og de ikke brennbare akausto-biolitter (kalk-, kisel- og fosfatsedimenter).