Alluvial, om løse elveavleiringer som er dannet relativt nylig, og under samme forhold som i nåtiden. Alluviale malmer er malmer som opptrer i løs sand og grus avsatt av en elv; alluvialt gull er gull som opptrer i elvesand (for eksempel sør-vest for Kárášjohka i Finnmark og Oppdal i Sør Trøndelag). Alluvial flate, liten elveslette langs en elv, bygd opp av flomavleiringer.