Klastisk, som består av fragmenter. Om en sedimentær bergart som består av bruddstykker og korn fra andre bergarter, ført til avsetningsstedet med vann, vind eller is. Eks. sandstein, leirskifer.