Stratifikasjon, (av strat- og -fikasjon), lagdeling. Dannelse, avsetning eller anordning av materiale i forskjellige lag, særlig om lagdelingen i sedimentære bergarter.