Lag i sedimentær bergart som er karakterisert ved sitt innhold av fossiler (biosone) eller ved at det er avsatt i en bestemt tid (kronosone). Se stratigrafi.