Terrestriske avsetninger, sedimenter som er dannet på tørt land. Eksempler er sanddyner og forvitringsjord.