Bølgeslagsmerker, små langsgående riller med mellomliggende fordypninger dannet i sand- eller leiravsetninger av bølge- eller strømbevegelser i vannet. Ettersom det ikke alltid er bølgeslag som har dannet dem, bruker vi nå helst betegnelsen rifler, f.eks. strømrifler, bølgerifler.