Terrigen, som stammer fra land, særlig om avsetning i havet dannet av materiale fra fastlandet.