Syklisk sedimentasjon, gjentatt sedimentasjon av en bestemt rekkefølge (syklus) av sedimenter, f.eks. kalkstein, leire, kull, svart skifer, grå skifer, så kalkstein, leire osv. igjen. I et sedimentasjonsbasseng kan det være flere hundre slike sykler over hverandre. Fenomenet skyldes periodiske forandringer i avleiringsforholdene og havnivået, kombinert med en jevn innsynkning av jordskorpen.