Basalkonglomerat, konglomerat som er avsatt som rullestein og grus på en gammel landoverflate. Det viser til et større tidsintervall og innleder en periode med avleiring av nye sedimenter. I Norge finnes f.eks. basalkonglomerat på Hardangervidda. Det ligger i bunnen av de kambrosiluriske avleiringene, direkte på grunnfjellet.