Strøk, orienteringen av en horisontal linje i en flate, f.eks. en sedimentær lagflate, forkastningsflate, bergartsgrense, eller en metamorft dannet båndstruktur, foliasjon eller skifrighet, se også fall.