Transgresjon, fremtrengning av hav over områder som før var tørt land. I lagfølgen sees transgresjoner ved at marine avsetninger ligger over landavsetninger, f.eks. strandgrus over torv.