Underavdeling av et geologisk system. De kambro-siluriske lag i Norge ble delt i 10 etasjer av Th. Kjerulf og Tellef Dahll. Se stratigrafi.