Č, bokstav som i slaviske og baltiske språk, og samisk har lydverdien . Ord som ikke finnes under č-, kan søkes under tsj-, tsch- eller cz-.