nordiske språk

Nordiske språk
Nordiske språk
Nordiske språk
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Østnordisk og vestnordisk
Det har tradisjonelt vært vanlig å dele inn nordiske språk i østnordisk (svensk og dansk) og vestnordisk (norsk, islandsk, færøysk). Noen plasserer bokmål i østnordisk. I praksis har bokmål og nynorsk påvirket hverandre så mye at norsk ligger i en midtposisjon.
Østnordisk og vestnordisk
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Øynordisk og skandinavisk
En langt mer allmenn inndeling av de nordiske språkene er i øynordisk (islandsk og færøysk) og skandinavisk (norsk, svensk, dansk). Hver av disse gruppene er gjensidig forståelige.
Øynordisk og skandinavisk
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Artikkelstart

Nordiske språk eller nordgermanske språk, er språk som snakkes i de nordiske landene, og som hører til den germanske grenen av de indoeuropeiske språkene. Rundt 20 millioner snakker nordiske språk (2019).

Faktaboks

Også kjent som

skandinaviske språk

Nordiske språk deles ofte inn i to språkhistoriske grupper:

  1. østnordisk, som omfatter dansk og svensk (med finlandssvensk), av og til også bokmål
  2. vestnordisk, som omfatter norsk (nynorsk og som regel bokmål), islandsk og færøysk

En mer allmenn inndeling er etter gjensidig forståelighet:

  1. skandinaviske språk, som omfatter norsk (både bokmål og nynorsk), svensk og dansk
  2. øynordiske språk, som omfatter islandsk og færøysk

Språkhistorie

Den eldste formen av nordiske språk kalles urnordisk, et fellesspråk med visse dialektskiller. Overgangen til særskilte nasjonalspråk skjedde i løpet av vikingtiden, da de nordiske nasjonalstatene ble dannet. På samme tid fikk nordiske språk gjennom vikingtog, handel og kolonisering utbredelse i nordsjølandene (Irland, Skottland med øyene i nord, England, Normandie i Frankrike), til dels under navnet «dansk tunge», og langs østersjøkysten og i Russland (Kiev, Novgorod). Fra Grønland ble enkelte kyststrøk på det nordamerikanske kontinentet bebygd.

Med unntak av Island og Færøyene, og nornOrknøyene og Shetland, varte ikke denne innflytelsen ut over middelalderen. Men den kan studeres i stedsnavn og lånord, særlig i engelsk – for eksempel er law (lov) av nordisk opphav. På 1800- og 1900-tallet var nordiske språk i utstrakt bruk blant nordiske emigranter, særlig i USA, men gikk der sterkt tilbake i forbindelse med en patriotisk bølge omkring første verdenskrig.

Blant viktige trekk som skiller de nordiske språk fra andre germanske språk, er s-bøyning av verb (eldre -sk, -st, det siste ennå i nynorsk) for å betegne passiv eller refleksiv, sjeldnere resiprok (for eksempel møtes) og deponens (for eksempel ferdes), videre etterhengt artikkel i substantiver og en sterkere gjennomføring av forskjellige omlydsfenomener.

Nordisk rettskrivning

Tanken om en nordisk rettskrivning var et utslag av skandinavismen på 1800-tallet. I 1869 ble det holdt et nordisk rettskrivningsmøte i Stockholm, der språkfolk, skolefolk og forfattere drøftet mulige reformer som kunne fjerne unødige forskjeller mellom dansk, norsk og svensk. På møtet deltok Henrik Ibsen, Knud Knudsen og Jacob Løkke fra Norge. Møtet vedtok flere endringer som blant annet Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson tok i bruk. Siden er flere av dem tatt opp i offisiell rettskrivning, for eksempel å for aa.

Allerede Ivar Aasen jevnførte norsk ordforråd med svensk og stilte opp mange eksempler på et fellesskap som han tok et visst hensyn til i arbeidet med å utforme landsmålet. Før ham hadde Henrik Wergeland vært inne på det samme og tatt opp enkelte svenske ord som han fant uttrykksfulle. I mellomkrigstiden tok foreningene Norden opp tanken om nordisk språksamarbeid.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg