Det latinske alfabetet er det direkte opphavet til dei fleste alfabeta i verda. Alfabetet stammar fra Romerriket.