Økonomi og næringsliv i Luxembourg

Luxembourg er et høyinntektsland med solid økonomisk vekst, lav inflasjon og arbeidsledighet og har en av de høyeste levestandarder i Vest-Europa. Landets BNP per innb. har i en årrekke vært blant verdens aller høyeste. I 2004 ble BNP per innb. beregnet til 58 900 USD per innb., hvilket var verdens aller høyeste. Luxembourgs økonomiske velstand har sin basis i jern- og stålindustrien som ble etablert på 1800-tallet. Stålindustrien ble spesielt hardt rammet av den økonomiske krisen fra midten av 1970-årene da økte produksjonskostnader og økt konkurranse fra andre land resulterte i en rekke nedleggelser. Industrien er senere blitt langt mer differensiert og omfatter bl.a. produksjon av kjemikalier og gummi, og det er etablert ny høyteknologisk industri.

Veksten i tjenesteytende næringer, og da særlig bank- og finanssektoren, har vært betydelig og har kompensert for nedgangen i stålindustrien. Luxembourg er et av Europas viktigste finanssentra, og i 2003 var 178 banker og 14 350 holdingselskaper etablert i landet. I tillegg har flere internasjonale organisasjoner sete her. Tjenesteytende næringer bidrog 2004 med noe over 80 % av BNP og 85 % av sysselsettingen.

Vakker natur og mange middelalderborger er attraksjoner som trekker turister til landet. I 2004 ble Luxembourg besøkt av ca. 925 000 turister.

Jordbruk

Jordbrukssektoren (inkl. skogbruk) har svært liten betydning både mht. inntekter og sysselsettingen. Jordbruket er basert på små familieeide enheter som drives mekanisert og effektivt. Luxembourg er selvforsynt med noen jordbruksvarer. Viktigste produkter er korn og poteter foruten vindruer langs Mosel (moselvin). Husdyrhold og fremstilling av meierivarer er også av betydning. Konkurranse fra andre EU-land har satt landets jordbruksnæring under press og bidratt til å endre produksjonen fra den tradisjonelt viktige korn- og potetdyrkingen til mer kjøtt og meierivarer.

I Ösling-regionen i nord dyrkes noe korn og rotvekster, og skogbruket spiller en viss rolle. I den varmere og mer fruktbare Gutland-regionen i sør dyrkes korn, fôrvekster, frukt, lin og hamp.

Bergverk, industri

Jern- og stålindustrien var tidligere basert på landets egne jernmalmforekomster, en utløper av «minette-malmen» i den franske delen av Lorraine. Til tross for opphøret av malmbrytningen (1981) finnes det fortsatt stålindustri basert på importert malm, særlig i Esch-sur-Alzette (Aciéries Réunies de Burbach-Esch-Dudelange, ARBED).

Av industrien for øvrig er kjemisk industri og fremstilling av gummi- og plastvarer viktigst. For øvrig produksjon av metallvarer, maskiner, papir og næringsmidler. En mer høyteknologibasert industri, med produksjon av datautstyr og audiovisuelt utstyr er i vekst.

Utenrikshandel

Stål- og metallvarer, plast- og gummivarer, maskiner og jordbruksprodukter, særlig vin er viktigste eksportvarer. Store inntekter skriver seg imidlertid fra eksporttjenester. Landets liberale skatte- og firmalovgivning har ført til at hundrevis av utenlandske firmaer har opprettet nominelle kontorer i hovedstaden. Inntekter fra turismen har også en viss betydning. Importen omfatter mineraler og metaller, maskiner, transportutstyr og oljeprodukter. Belgia, Tyskland og Frankrike er viktigste handelspartnere.

Samferdsel

Samferdselsnettet er godt utbygd, og omfatter bl.a. motorveier som knytter Luxembourg til nabolandenes motorveinett. Elvehavnen Mertert ved den kanaliserte Mosel og fraktterminalen ved Wasserbillig har stor betydning for jern- og stålindustrien. Utenfor hovedstaden Luxembourg ligger landets internasjonale lufthavn.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg