Økonomi og næringsliv i Luxembourg

Artikkelstart

Luxembourg er et høyinntektsland med solid økonomisk vekst, lav inflasjon og arbeidsledighet og har en av de høyeste levestandarder i Vest-Europa. Bruttonasjonalproduktet (BNP) økte med 1,15 prosent i 2019. I perioden fra 2009 til 2019 var økningen på 38,05 prosent. Landets BNP per innbygger har i en årrekke vært blant verdens aller høyeste. I 2019 var BNP per innbygger på 114 482 amerikanske dollar. Det var da verdens tredje høyeste BNP per innbygger etter Liechtenstein og Monaco.

Landbruk

Landbruket bidrar med 0,3 prosent av BNP (2017) og sysselsetter 1,1 prosent av den yrkesaktive befolkningen (2013).

Jordbruket er basert på små familieeide enheter som drives mekanisert og effektivt. Luxembourg er selvforsynt med noen jordbruksvarer. Viktigste produkter er hvete, bygg, havre og poteter foruten vindruer langs Mosel (moselvin). Husdyrhold og fremstilling av meierivarer er også av betydning. Konkurranse fra andre EU-land har satt landets jordbruksnæring under press og bidratt til å endre produksjonen fra den tradisjonelt viktige korn- og potetdyrkingen til mer kjøtt og meierivarer. I Ösling-regionen i nord dyrkes noe korn og rotvekster, og skogbruket spiller en viss rolle. I den varmere og mer fruktbare Gutland-regionen i sør dyrkes korn, fôrvekster, frukt, lin og hamp.

Skogbruk spiller en viss rolle.

Industri

Industrien bidrar med 12,8 prosent av BNP (2017) og sysselsetter 20,9 prosent av den yrkesaktive befolkningen (2013).

Luxembourgs økonomiske velstand har sin basis i jern- og stålindustrien som ble etablert på 1800-tallet. Denne industrien var tidligere basert på landets egne forekomster av jernmalm, som var en utløper av «minette-malmen» i den franske delen av Lorraine. Stålindustrien ble spesielt hardt rammet av den økonomiske krisen fra midten av 1970-årene, da økte produksjonskostnader og økt konkurranse fra andre land resulterte i en rekke nedleggelser. Til tross for opphøret av malmbrytningen i 1981 finnes det fortsatt stålindustri basert på importert malm, særlig i Esch-sur-Alzette (Aciéries Réunies de Burbach-Esch-Dudelange, ARBED). Det er forekomster av antimon, bly og kobber, men beskjeden utvinning.

Industrien er senere blitt langt mer differensiert. Det er således etablert høyteknologisk industri, med produksjon av blant annet datautstyr og audiovisuelt utstyr. Av industrien for øvrig er kjemisk industri og fremstilling av gummi-, glass- og plastvarer viktigst. Det produseres også metallvarer, maskiner, tekstiler, lær, sement, papir og næringsmidler.

Tjenesteytende næringer

De tjenesteytende næringene står for 86,9 prosent av BNP (2017) og sysselsetter 78,9 prosent av den yrkesaktive befolkningen (2013).

Veksten i de tjenesteytende næringene, og da særlig bank- og finanssektoren, har vært betydelig og har kompensert for nedgangen i stålindustrien. Luxembourg er et av Europas viktigste finanssentra. I 2019 var det 211 utenlandske banker som hadde etablert seg i landet. I tillegg har flere internasjonale organisasjoner sete her.

Vakker natur og mange borger fra middelalderen er attraksjoner som trekker turister til landet. I 2018 ble Luxembourg besøkt av 1 139 000 turister; det vil si at det da var cirka dobbelt så mange turister som innbyggere i Luxembourg.

Utenrikshandel

Luxembourgs eksport utgjorde 133,6 milliarder amerikanske dollar i 2019, mens importen beløp seg til 111,3 milliarder amerikanske dollar. Landet hadde med dette et overskudd på handelsbalansen på 22,3 milliarder amerikanske dollar.

I 2019 hadde Luxembourg størst eksport til følgende fem land: Tyskland (23 prosent), Frankrike (13 prosent), Belgia (12 prosent), Nederland (6 prosent) og Italia (5 prosent). De viktigste eksportvarer er stål- og metallvarer, kjøretøyer, plast- og gummivarer, maskiner, klær og jordbruksprodukter, særlig vin. Store inntekter skriver seg fra eksport av tjenester. Landets liberale skatte- og firmalovgivning har ført til at hundrevis av utenlandske firmaer har opprettet nominelle kontorer i hovedstaden.

I 2019 hadde Luxembourg størst import fra følgende fire land: Belgia (27 prosent), Tyskland (24 prosent), Frankrike (11 prosent) og Nederland (5 prosent). Importen omfatter mineraler og metaller, maskiner, transportutstyr og raffinerte petroleumsprodukter.

Samferdsel

Samferdselsnettet er godt utbygd, og omfatter blant annet motorveier som knytter Luxembourg til nabolandenes motorveinett. Det er gode jernbaneforbindelse mellom Luxembourgs hovedstad og Brussel, Paris og Koblenz. Elvehavnen Mertert ved den kanaliserte Mosel og fraktterminalen ved Wasserbillig har stor betydning for jern- og stålindustrien. Seks kilometer øst for hovedstaden er Luxembourg-Findel internasjonale lufthavn.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg