Tanaelva

Tanaelva, elv i Karasjok og Tana kommuner, Finnmark.

Tana dannes ved sammenløp av elvene Kárášjohka og Anárjohka øst for Kárášjohka tettsted, renner først i nordøstlig, senere i nordlig retning og faller i havet ved botnen av Deanuvuotna (Tanafjorden). Største lengde medregnet kildeelven Kárášjohka 361 km, Norges nest lengste elv. Se også artikkel om Norges lengste elver.

Langs en strekning på 256 km er elven Tana med kildeelvene Anárjohka og Skiehččanjohka grense mot Finland. Nedbørfelt 16 350 km2, hvorav mer enn 2/3 i Norge. Elva renner rolig og kan i største del av sin lengde befares med elvebåt. Ved Ailestrykene og Badje ja Voullegeavnnis (øvre og nedre Storfossen) må båtene trekkes over land. Viktigste bielver fra øst er Ohcejohka (Utsjoki) fra Finland og Polmakelva. Fra vest renner bare mindre bielver til hovedelven Tana.

Geologi

Berggrunnen i Tana består av sandstein, skifer, kvartsitt og kalkstein i de ytre deler. På vidda finnes grunnfjell med gneis, kvartsdioritt, gabbro og amfibolitt.

Tanamunningen

I Tanafjorden danner elva et delta med deltaplattform utenfor, som er et av de største deltaene i Europa. Deltaet er varig vernet. Det er et viktig raste- og oppholdsområde for våtmarksfugl med Nord-Norges største sammenhengende strandenger.

Deltaet har tidevannsløp og bølgedannede banker/strandvoller. Ytre del av elveløpet har preg av estuarium med store tidevannsflater/ banker av sand synlige ved lavvann. Deltaet består for en stor del av sand.

Fiske

Tana er en god lakseelv, med størst fangst av alle våre lakseelver. Der elven danner grense med Finland, har begge lands innbyggere under iakttagelse av visse regler fiskerett på begge sider. Drivgarnfisket etter laks i Tana er enestående og foregår kun i denne elven, og det er kun rettighetshaverne som kan delta i dette fisket.

I 2002 ble det fanget 99 546 kg laks med en gjennomsnittlig størrelse på 4,5 kg i elven; sjøørretfangsten var 4426 kg. Verdens største atlanterhavslaks tatt på stang veide 36 kilo og ble tatt i Tanaelva i 1929. Se artikkelen laks – fangst, utnyttelse.

Navn. Det samiske navnet kommer av samisk Dæ(d)no og finsk Teno, 'storelva'.

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 16.12.2013.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Deatnu/ Tana

Svein Askheim

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

9. oktober 2011 skrev Svein Askheim

Elva er best kjent som Tana eller Tanaelva, og artikkelen bør få en annen tittel.

10. oktober 2011 svarte Georg Kjøll

Hei Svein! Du har helt rett, så har forandret artikkelen nå. Jeg ønsker meg jo egentlig en fagansvarlig på Finnmark som helhet, og skulle gjerne diskutert prinsipielt hvordan man gjør det med samiske vs. norske stedsnavn i artikkeltitler. Bør det være en generell føring på at det alltid er norske stedsnavn som bør stå som tema, og samisk under alternative navn, eller vil det variere fra kommune til kommune?

Hilsen Georg

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.