Buođđu, (nordsamisk), stengsel; en spesiell type fangstinnretning med garn til å fange laks med i Tanaelva. Som sammensetningsledd i stedsnavn: demning, laksestengsel.