Nasjonale laksevassdrag
Nasjonale laksevassdrag (NLV) og tilhørende nasjonale laksefjorder vedtatt av Stortinget våren 2007.
Av .
Lisens: CC BY 2.0
Reisaelva
Fluefiske i Reisaelva, som er blant de nasjonale laksevassdragene i Nord-Norge.
Reisaelva
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Nasjonale laksevassdrag er en forvaltningsordning for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge særlig beskyttelse og prioritet.

Ordningen med nasjonale laksevassdrag (NLV) og tilhørende nasjonale laksefjorder ble vedtatt av Stortinget i runder. Den første puljen ble vedtatt i 2003, og supplert med ytterligere vassdrag og fjorder våren 2007. Cirka tre fjerdedeler av Norges samlede villaksressurser er knyttet til våre 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Mange av de største og mest produktive laksevassdragene inngår i dette beskyttelsesregimet, som Tanaelva, Namsen, Numedalslågen og Orkla.

Ekstra hensyn til villaksen

Flåmselva
Flåmselva i Aurland kommune er et relativt kort nasjonalt laksevassdrag, som har gunstige forhold for laksen med vekselvis stryk og kulper i nedre del.
Flåmselva
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Laksen i Namsen

Utbredelsen av anadrom strekning (laks, sjøørret) og leveområdet for den stasjonære relikte laksearten Namsblanken i Namsen, med vannkraftdammer inntegnet. Kartet illustrerer hvilke deler av dette nasjonale laksevassdraget at villaks skal vies spesiell oppmerksomhet.

Av /NINA.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

I de nasjonale laksevassdragene er det i utgangspunktet ikke tillatt med nye inngrep og aktiviteter som kan skade villaksen. I laksefjordene skal det eksempelvis ikke igangsettes lakseoppdrett, og eksisterende oppdrettsanlegg vil bli underlagt strengere krav. Miljøforbedrende tiltak for å avbøte miljøvirkninger av vassdragsreguleringer gis særlig prioritet i de nasjonale laksevassdragene. Bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris er også blant tiltakene det jobbes med for å bedre de økologiske forholdene for laksen, der det er bygget en større fiskesperre i Driva. Bekjempelsen av parasitten har vært vellykket (friskmeldt) i flere av de nasjonale laksevassdragene, og i Lærdalselva og Vefsna jobbes det med re-etablering av laksebestandene.

Enkelte av de nasjonale laksevassdragene er også omfattet av verneplan for vassdrag, som blant annet Enningdalselva, Bjerkreimselva og Gaula.

Opprettelsen av de nasjonale laksevassdragene og -fjordene var en direkte følge av anbefalinger fra Villaksutvalget (1999) som ble ledet av Georg Fredrik Rieber-Mohn.

Tabellen under viser de vedtatte nasjonale laksevassdragene, med elvenummer (Regine), årstall for vedtaket i Stortinget og om de også helt eller delvis er omfattet av en av verneplanene for vassdrag.

Elvenr navn NLV vedtatt av Stortinget Verneplan for vassdrag
001.1Z Enningdalselva 2003 Ja
015.Z Numedalslågen 2003
022.Z Mandalselva (Mandal) 2007
027.6Z Ogna 2003
027.Z Bjerkreimselva 2007 Ja
028.3Z Håelva 2003 Ja
028.Z Figgjo 2003 Ja
036.Z Suldalslågen 2007
041.Z Etneelva 2003
062.Z Vossovassdraget 2007 Ja
070.Z Vikja 2003
071.Z Nærøydalselva 2007 Ja
072.2Z Flåmselva 2003 Ja
073.Z Lærdalselva 2007
077.Z Årøyelva (Sogndal) 2003
083.Z Gaularvassdraget (Sunnfjord) 2003 Ja
084.7Z Nausta 2007 Ja
088.1Z Oldenelva (Stryn) 2003 Ja
088.Z Strynselva 2003 Ja
089.Z Eidselva 2003
095.Z Ørstaelva 2003
103.Z Raumavassdraget 2003 Delvis
109.Z Drivavassdraget 2003 Delvis
112.Z Surna 2003
121.Z Orkla 2007
122.Z Gaula i Sør-Trøndelag 2003 Ja
123.Z Nidelva i Trondheim 2007
124.Z Stjørdalselva 2003
127.Z Verdalsvassdraget 2007 Ja
128.3Z Figga 2003
128.Z Steinkjerelva med Byaelva 2003
135.Z Stordalselva (Åfjord) 2003
135.AZ Norddalselva (Åfjord) 2003 Ja
138.Z Årgårdselva 2003
139.Z Namsen 2007
151.Z Vefsnavassdraget 2007 Ja
156.Z Ranavassdraget (Rana) 2007
161.Z Beiarvassdraget 2007
186.2Z Roksdalsvassdraget 2003
196.Z Målselvvassdraget 2003 Ja
208.Z Reisavassdraget 2003 Ja
209.Z Kvænangselva 2003
212.Z Altaelva 2003 Delvis
213.Z Repparfjordelva 2003 Ja
223.Z Stabburselva (Porsanger) 2003 Ja
224.Z Lakselva (Porsanger) 2003 Delvis
225.Z Børselva (Porsanger) 2003 Ja
233.Z Langfjordelva (Gamvik) 2003 Ja
234.Z Tanaelv 2003 Ja
236.Z Kongsfjordelva 2007
239.Z Komagelva 2003 Ja
240.Z Vestre Jakobselv 2003 Ja
244.Z Neidenelva 2003 Ja

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • NOU 1999:9, 1999. Til laks åt alle kan ingen gjera? Om årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen (Villaksutvalget).

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg