Na2CO3, eksisterer som vannfritt, som monohydrat og som dekahydrat. Soda er trivialnavnet på det vannfrie karbonatet, og krystallsoda er trivialnavnet på det med ti (deka) krystallvann per formelenhet.