I alminnelig språkbruk en skjerping av standpunkter, slik at to klart motstridende, ofte ekstreme oppfatninger får økt tyngde.