Barnett Newman, amerikansk maler, en forløper og veiviser for den ikke-konstruktivistiske, men likevel puristiske kunsten kalt «primary structures» som blomstret opp i 1960-årene. Hans bilder domineres ofte av én farge som avbrytes av vertikale bånd tvers over flaten. Både formalt og koloristisk brøt han nye veier. Det var særlig lyset som opptok ham, og i begynnelsen unnvek han bruk av primærfargene. Når han senere tok også disse i bruk, var det for å skape noe man kan kalle en «dynamisk harmoni» i motsetning til Piet Mondrians «statiske».