Lavskrike
Lavskrike
Lavskrika steller med fjøra
Lavskrika steller med fjøra

Lavskrike er en art i kråkefamilien. Den er den minste av kråkefuglene i Norge og veier knapt 100 gram. Den finnes i den nordlige barskogsregionen fra Skandinavia gjennom Russland østover til de nordøstre delene av Sibir. Arten er fordelt på ni underarter. I Norge finnes lavskriker i størst antall i høyereliggende, eldre barskoger østafjells i Sør-Norge og videre nordover til Finnmark.

Faktaboks

Vitenskapelig navn
Perisoreus infaustus
Beskrevet av
(Linnaeus, 1758)
Rødlistestatus i Norge
LC – Livskraftig
Global rødlistestatus
LC – Livskraftig

Lavskrika er på størrelse med en trost, men virker større på grunn av den løse fjærdrakten og den lange stjerten. Fjærdrakten er gråbrun med mørkere brun isse og rustbrune felt på vinger og stjert, og gir et inntrykk av rustrødt.

Lavskrika er en standfugl som er stasjonær i sitt territorium livet gjennom. Allerede i mars bygger paret et reir av kvister, fôret med skjegglav, fjær og dun. De oftest fire eggene ruges av hunnen i nær tre uker. Ungene forlater reiret rundt tre uker gamle.

Utbredelse

Lavskrika er hardfør og kanskje den mest utpregede taigafuglen i hele vår fauna. Den er utbredt på nordlige breddegrader fra Fennoskandia østover gjennom Sibir. Lengst øst kan den hekke selv i skogsområder opp til 2200 meter. I øst erstattes den av den nære slektningen sotskrike, P. internigrans, og i Nord-Amerika av gråskrike, P. canadensis.

I Norge finnes den ganske vanlig, men generelt i lave tettheter, i gammel barskog i østlige fjellstrøk fra Agder til og med Trøndelag, med spredte forekomster i de nordligste fylkene, spesielt i Øst-Finnmark. Den er også funnet hekkende i ren bjørkeskog nær barskog. På grunn av sitt anonyme levevis kan lavskrika være vanskelig å registrere. Vi vet derfor ikke om det har skjedd endringer i bestandsstørrelsen hos oss. I Sverige, og særlig i Finland, har bestanden avtatt de senere tiår, trolig som følge av ulike typer skogsdrift. Mildere vintre med mindre snø har vist seg å gi lavere vinteroverlevelse, og maten den har lagret ødelegges raskere når det er varme dager om vinteren. Undersøkelser i Nord-Sverige viser stabile bestander i naturlig skog, men nedgang i kultivert skog. Norsk Ornitologisk Forening har beregnet at det hekker mellom 2500 og 10 000 par i Norge.

Utseende og adferd

Lavskrika er gråbrun med rustrøde vingetegninger og lang, avrundet rødaktig stjert. Hodet er mørkebrunt, undersiden er gråaktig foran og rustrød baktil. Fjærdrakten virker ofte løs og oppblåst og gir fuglen et bustete utseende. Lengden er rundt 30 centimeter og vekta mellom 75 og 100 gram. Hunnen er noe mindre enn hannen, ellers er kjønnene like. Ungfuglene ligner de voksne, men ryggen er brunere og undersiden lysere.

Lavskrikene er nysgjerrige på mennesker, virker uredde og kan komme svært nær vinterstid. I hekketida er de imidlertid sky og vanskelig å oppdage.

Vandringer

Lavskrika er en standfugl. Etablerte par er stasjonære i sitt territorium livet igjennom. Troskapen til territoriet illustreres av et svensk eksempel hvor én og samme hunn ble registrert i samme territorium i tolv år. Ungfugler kan en sjelden gang streife utenom normalt hekkeområde.

Låt

Perisoreus infaustus

Perisoreus infaustus, lavskrike. Foto fra: Oulanka nationalpark, Finland

Selv om lavskrika for det meste er taus, har den et rikt lydrepertoar. Mange av skogens merkelige lyder stammer ofte fra lavskrika. Vanlige låter er lavmælte og klagende tjææh og mjauende geeea og skarpe kiij. Sangen høres bare på kloss hold og består av kvitring og mjauende låter.

Lavskrikene hermer ofte etter andre arter, men har imidlertid også et differensiert system av låter som er svært sjelden i fugleverdenen. Straks en farlig fiende nærmer seg, utstøter fuglene varsellyder som forteller de andre i flokken hvilken predator det er og graden av fare. Feltforsøk har vist at tre forskjellige haukearter og tre uglearter utløste 14 ulike låter hos lavskrikene avhengig av hvilken fiende de så. En flygende hauk eller en som sitter stille og spaner, kunngjøres med ulike låter som gir ulike reaksjoner hos flokkmedlemmene, og kan for eksempel tolkes som «søk skjul umiddelbart» eller «kom og mobb». Det er hauker som dreper flest lavskriker, og yngre lavskriker i en flokk lærer av de eldre hvordan de skal unngå å bli tatt.

Forplantning

Egg av lavskrike

Paret bygger sammen et kvistreir i gran eller furu, oftest tett inntil stammen. Det er godt varmeisolert med bark, morkne trefliser og skjegglav, og innvendig fôret med fjær og dun som fuglene tidligere har gjemt unna til dette formålet. Allerede i mars eller starten av april, mens snøen fortsatt dekker bakken og nattetemperaturen kan synke ned til under 20 minusgrader, legges 3–5 egg som er lyst grågrønne med grå og brune flekker. Hunnen trykker fast og mates av hannen gjennom ruging og ungevarming. Hun forlater ikke eggene hvis hun ikke tvinges på grunn av minuttkorte toalettbesøk. Først når ungene er én uke gamle begynner hun å delta i matingen. Hvis det er en predator i nærheten av reiret, mates ungene sjeldnere. Ungene forlater reiret omtrent tre uker gamle og mates fortsatt litt av foreldrene. Hekkesuksessen er liten (rundt 20 prosent) idet mange unger dør før de kommer på vingene.

Territorielle strategier

Perisoreus infaustus

Perisoreus infaustus, lavskrike. Foto fra: Kvikkjokk, Sverige

Rundt åtte uker etter at de har hoppet ut av reiret, endrer de til nå fredsommelige ungene adferd. Sterke og dominante unger jager sine svakere søsken fram og tilbake. Det avgjøres nå hvem som får bli i foreldrenes territorium. De tøffeste ungene jager bort sine svake søsken, og til slutt blir det som regel igjen bare én av hvert kjønn: én dominant hann og én dominant hunn. Disse to oppnår en rekke fordeler sammenlignet med sine søsken som må gi seg ut på vandring. Viktigst er at de erfarne foreldrene til en viss grad beskytter ungene mot farlige fiender som til enhver tid truer lavskrikene. Disse ungene kan bli i territoriet i 2–3 år.

Ungene som taper kampen må forsøke å etablere eget territorium. Ettersom gode områder stort sett er opptatt, får de nøye seg med et territorium av dårlig kvalitet. Alternativet er å prøve å bli akseptert som innflytter i et territorium i naboskapet og bli der en tid. Siste alternativ synes bra, men innflytterne blir langt dårligere behandlet enn eiernes egne unger.

Hvis en familiefar dør, flytter vanligvis en ny hann inn og tar over både territorium og enken. De hjemmeværende sønnene trakasseres av den nye hannen og forlater reviret.

De hjemmeværende ungene leter jevnlig etter muligheter for å slå seg ned i et ledig territorium i nærområdet. Etter ett, to eller kanskje tre års venting, kan hannen lykkes og får nå muligheten til å tiltrekke seg en make og komme i gang med egen hekking. Å tilbringe ventetida i foreldrenes territorium er hans måte å gjøre det beste ut av situasjonen. Der kan de lære mange viktige ting av foreldrene, og ungfuglene kan hjelpe foreldrene både med ruging og ungemating.

Næring

Lavskrika er alteter, og spiser blant annet insekter og andre småkryp, egg og unger av småfugler, smågnagere, frø, bær og sopp. Fuglene kan også jage og drepe småfugler som granmeis og gråsisik. Vinterstid kan de jakte på smågnagere som løper oppå snøen. Den varierte dietten samt et matforråd samlet for vinterbruk er hovedårsaken til at lavskrika klarer seg også i nordlige områder.

Sommer og høst hamstrer lavskrikene større insekter, edderkopper, snegler, bær og sopp samt annet spiselig, blant annet biter av døde dyr og fugler. Matbitene gjemmes enkeltvis, som oftest under lav på greiner. Den festes med klebrig spytt, som også kan brukes for å feste bark eller barnåler over maten for å skjule den. Mens andre kråkefugler gjemmer unna mat på bakken, hamstrer lavskrikene i trær. En fugl kan gjemme unna opptil 200 matbiter om dagen. Hamstringen er individuell, og hver lavskrike gjemmer mat til eget bruk. Rundt 90 prosent av alle hamstrede matbiter spises av den som hamstret dem.

Hukommelse

Å huske tusentalls matdepoter forutsetter en nesten ufattelig hukommelse. En liten fold under hjernebarken, hippocampus, tar imot og lagrer informasjoner fra hjernebarken, slik som sanseinntrykk, fakta og hendelser, og er spesielt for stedshukommelsen. Hippocampus er større hos hamstrende fuglearter enn hos deres ikke-hamstrende slektninger. Den er også større hos eldre enn hos yngre fugler, noe som viser hvordan økt bruk øker størrelsen.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Borgos, Gunnar og Hogstad, Olav (2001): Lavskrika vinterstid. Vår Fuglefauna 4–2001: 155–163.

Eksterne lenker

Faktaboks

lavskrike
Perisoreus infaustus
Tidligere vitenskapelig navn
Perisoreus infaustus infaustus
Artsdatabanken-ID
4180
GBIF-ID
2482449

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg