Skjegglav, lavslekt i ordenen Lecanorales. 3 arter i Norge. Trådaktig, sterkt grenet tallus. Fargen er strågul, grå eller brunlig. Gubbeskjegg, A. sarmentosa, er gul, blir flere dm lang og vokser på trær, særlig på gran i eldre skog. Gubbeskjegg danner, sammen med strylavene, det meste av det gule skjegget på bartrærne i Norge. Tilsvarende danner slekten brunskjegg mesteparten av det brune/grå skjegget. Rabbeskjegg, A. ochroleuca, og jervskjegg, A. nigricans, er opprette og buskaktige, opp til 10 cm høye og vokser på avblåste rabber til fjells og i høyereliggende områder langs kysten.