Spurvefugler er en gruppe fugler som omfatter mer enn halvparten av alle nålevende fuglearter. De er overveiende små fugler. De største artene finnes i kråkefamilien. Foten til spurvefuglene er en sittefot med fire tær, hvorav den ene vender bakover. Ungene er nakne (uten dun eller fjær) når de klekkes ut av egget, og er utpregede reirboere. I biologisk systematikk regnes spurvefuglene som en orden. Hele artikkelen

Inneholder 142 kategorier:

Ny artikkel