Politisk og økonomisk filosofi

Politisk filosofi er den delen av filosofien som undersøker politiske problemstillinger.Den politiske filosofien er opptatt av problemer og forestillinger som gjelder menneskers fellesskap i et samfunn med særlig vekt på begrepet stat samt teorier om statens oppkomst, oppgaver og maktfordeling.. Hele artikkelen

Ny artikkel