Politisk og økonomisk filosofi

Politisk filosofi, den del av filosofien som undersøker politiske problemstillinger.Den politiske filosofien er opptatt av de problemer og forestillinger som gjelder menneskers fellesskap i et samfunn, med særlig vekt på begrepet stat, samt teorier om statens oppkomst, oppgaver og maktfordeling.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Einar Thorsen

Universitetet i Sørøst-Norge

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 2 kategorier:

  1. Marxistisk filosofi
  2. Politiske og økonomiske filosofer

Inneholder 129 artikler: