Marxistisk filosofi

Marxistisk filosofi er en samlebetegnelse på filosofien til teoretikere som er tydelig inspirert av Karl Marx' tekster. Fordi bredden i Marx’ arbeid var enormt, omfatter betegnelsen marxistisk filosofi nødvendigvis et mangfold av ulike filosofiske retninger. Marx diskuterte blant annet temaer som økonomi, historie og tysk idealisme. Også hans analyser av begreper som dialektikk, fremmedgjøring, varefetisjisme, klassekamp, arbeid, verdi og utopi har fått stor betydning for ettertiden.  . Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Marxistisk filosofi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 40 artikler: