Småkonge, konge over et mindre område, fylkeskonge (i Norge før rikssamlingen var fullført). Nå ofte brukt om person som vil dominere.