Bestanden av en del gåsearter, som grågås, kortnebbgås og kanadagås, er god. Jakt på disse artene er tillatt over hele landet. Også stripegås er jaktbar, da dette er en innført art som det ikke er ønskelig skal etablere seg fast i landet. Dette er en lærdom man har trukket av erfaringene med kanadagås, som er blitt en skadegjører og som påvirker den øvrige faunaen negativt. Jakten foregår i tidsrommet 10. aug.–23. des., men jakttidene varierer avhengig av art og landsdel. Gåsejakten drives vesentlig som posteringsjakt, hvor jegerne venter i skjul på gjess som trekker fra overnattingssteder til beiteområder og omvendt. En del gjess blir også felt ved bruk av rifle. Årlig skytes 10 000–15 000 gjess, hovedsakelig grågås.