Småvilt, fellesbetegnelse for alt fjærvilt samt hårvilt som rev, mink, mår og hare.