Andejakt, jakt på arter av andefugler, i Norge 14 arter (ender og gjess). Foregår som lurejakt, hvor en eller flere jegere søker å komme på skuddhold eller drive endene til hverandre, som sivjakt med hund som driver endene ut fra skjulestedet og så apporterer, eller som trekkjakt i skumringen når endene i flokk søker beite på åkrene. Lokkeand brukes også. Innenfor en avstand på 2 km fra land kan man bare bruke ro- eller seilbåt under jakten. Det må brukes nokså grove hagl, da viltet er hardskutt. Årlig skytes rundt 50 000 fugler i andejakten i Norge, hvorav stokkand utgjør omtrent halvparten. Jakttidene varierer fra art til art, men foregår i tidsrommet 10. aug.–23. des.