#Jakt

Rypejakt i Njardarheim

Trond Gunnar Skillingstad/Statskog. Udefinert

Jakt er det å oppspore og forfølge, og så felle eller fange ville dyr eller fugler. Tradisjonelt har jakt vært en viktig måte å høste av det naturen gir, og jakt ble drevet i stor utstrekning i forhistorisk tid. Selv om jakt i dag kanskje er viktigst som kilde til aktivt friluftsliv, kan jakt i kombinasjon med fiske fortsatt være et viktig næringsgrunnlag. Den samlede årlig verdien av kjøtt og pels fra viltet i Norge er årlig over én milliard kroner. I Norge er jakt strengt regulert og kun tillatt på bestemte arter i gitte perioder, for det aller meste om høsten. I jaktsesongen 2018/2019 var det i overkant av 200 000 aktive jegere i Norge.