Snøgås, fugleart i andefamilien. Litt mindre enn grågås, og skinnende hvit med svarte vingespisser. Hekkefugl i Øst-Sibir, Nord-Amerika og Nord-Grønland. Økende antall observasjoner i Norge fra og med 1970-årene har bakgrunn i at flere parkfugler forviller seg. Arten hekker f.eks. fritt i Oslo-området. Trekk- og streiffugl.