Arten Phyllodoce groenlandica hører til familien bladrygger. Av Jon Anders Kongsrud. Gjengitt med tillatelse.

Jon Anders Kongsrud. begrenset

Arten Terebellides stroemi hører til familien terebellider. Av Jon Anders Kongsrud. Gjengitt med tillatelse.

Jon Anders Kongsrud. begrenset

Flerbørstemark, Polychaeta, er en klasse av leddormer. En variert og mangfoldig dyregruppe, hvor de aller fleste lever i havet. Flerbørstemarkene kan være bare noen millimeter eller få centimeter lange, men noen arter blir 20 centimeter eller mer. Noen graver i mudderbunnen, eller står på hodet. Der bidrar de til stoffomsetning og næring for andre organismer.

Til flerbørstemark hører blant annet:

Kroppen har ytre og indre leddeling. Kroppsleddene har bunter av børster som sitter i muskuløse utposninger (parapodier) på sidene. Se leddormer for nærmere beskrivelse av kroppens bygning.

Mange av artene er frittlevende rovdyr blant stein og alger, mens noen er planktoniske. Andre graver i havbunnen, og noen bor i rør av sammenkittede sandkorn eller av kalk som de selv har utskilt.

Det er beskrevet mer enn 8 000 arter av flerbørstemark på verdensbasis, og det er registrert 612 arter fra norske farvann. Noen av artene, som  Terebellides stroemi,  er blant verdens mest utbredte arter. 

Klassen flerbørsetmark er så omfangsrik at den blir delt inn 25 ordener, som omfatter i alt 75 familier.

Tidligere var det vanlig å dele flerbørstemark i to grupper. Frittlevende børstemark (Errantia) og fastboende børstemark (Sedentaria). Inndelingen kan være praktisk til undervisningsformål, men er ikke del av nåværende systematikk. 

Den norske faunaen er ikke fullstendig kjent. Et eksempel er at tidligere ukjente arter nylig (år 2011) er funnet under Mareanoprosjektet til Havforskningsinstituttet. Det gjelder arter fra kontinentalsokkelen i Nord-Norge og fra store havdyp i Norskehavet.

Navnebruken i norsk litteratur er forvirrende. Flerbørstemark omtales også som flerbørsteormer, mangebørstemark og havbørstemark. Men flerbørstemark og fleirbørstemark er navnet som brukes av Artsdatabanken og Norsk polychaetforum. 

Et representativt utvalg er omtalt i dette leksikonet. Se også

  • Kristiansen, Aa. og Køie, M. 2012. Havets dyr og planter. 351 sider. Cappelen Damm Faktum, Oslo.
  • Lokki, J. (red.) 2003. Dyr i verdens natur. Virvelløse dyr (til norsk ved Lauritz Sømme). 309 sider. Bertmark Norge.

    Moen, F.E. og Svensen, E. 2008. Dyreliv i havet. Nordeuropeisk marin fauna. 5. utg. 768 sider. Kom forlag.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.