Børsteføtter, også kalt parapodier, er primitive lemmer, som beveges med muskler. Forekommer blant annet hos flerbørstemark som bevegelige utvekster med børster og blad- eller trådformede gjeller. Står vesentlig i bevegelsens tjeneste. Vingesnegler blant bakgjellesnegler har også parapodier.