Poseorm, en art av flerbørstemark innen leddormer i familien Chaetopteridae. En merkelig leddorm som lever i rør i mudderbunn helt opp i fjæra langs kysten av Norge. Den kan bli opptil 25 cm lang. Røret, som er U-formet, har åpning i overflaten av bunnen, slik at det kan pumpes vann inn til dyret. Kroppen er delt i tre avsnitt, hvorav det midterste har tre oppsvulmede ledd. Disse fungerer som stempler og sørger for å holde en jevn vannstrøm gjennom røret.