Flerbørstemark er en klasse av leddormer. De er en variert og mangfoldig dyregruppe, hvor de aller fleste artene lever i havet. Flerbørstemarkene kan være bare noen millimeter eller få centimeter lange, men noen arter blir 20 centimeter eller mer. Noen graver i mudderbunnen, der de bidrar til stoffomsetning og næring for andre organismer. Andre arter bygger rør på et hardt underlag.Det er beskrevet mer enn 12 000 arter av flerbørstemark på verdensbasis, og det er registrert 750 arter fra norske farvann. Hele artikkelen

Ny artikkel