Segmentalorganer, hos leddormene rørformede ekskresjonsorganer, nefridier. Opprinnelig forekommende i hvert kroppsledd, hos mer utviklede former bare i noen ledd.