Metanefridier, rørformede ekskresjonsorganer som har en ytre åpning på dyrets overflate og en indre åpning i kroppshulen. Finnes hos forskjellige virvelløse dyregrupper, bl.a. hos de fleste havbørsteormer, hvor det er et par i hvert kroppsledd. Den indre åpningen er gjerne utformet som en flimmerkledd trakt som opptar ekskretene fra kroppshulen. Det ofte lange, snodde røret leder så ekskretene gjennom kroppsveggen og ut av dyret. Se også nefridier.