Mudder, klebrig, sleip og glatt gjørme dannet av vann og partikler i leir- og siltstørrelsen (de fleste korn mindre enn 0,06 mm). Ved uttørring dannes et fast sediment som kan herdne til mudder- eller slamstein.