Værne kloster

Hovedbygningen på Værne kloster fotografert tidlig på 1900-tallet, en gang før 1913 (fotografens dødsår).
Av /Østfold fylkes billedarkiv.
Lisens: CC BY NC ND 4.0
Flyfoto av eiendommen fra 1950.
Av /Østfold fylkes billedarkiv.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Artikkelstart

Værne kloster er en storgård og tidligere herregård i Moss (tidligere Rygge) kommune, Viken (tidligere Østfold) fylke, mellom E6 og Oslofjorden omkring fem kilometer sør for Moss by. Før reformasjonen var det også et kloster på gården, som det er bevart enkelte rester av.

Faktaboks

Etymologi

norrønt Varna, egentlig datidens navn på nåværende Vansjø, trolig avledet av vǫrn, 'vern'

Også kjent som

Verne kloster, Varna kloster, Vernø kloster

Værne kloster omfatter (2016) et totalareal på 1727 dekar, hvorav 980 dekar dyrket mark. Mer enn 200 hyttetomter på godsets grunn langs Fuglevikstranda er bortbygslet (forpaktet bort).

Hovedbygningen, et trefløyet anlegg i to etasjer med valmtak, er oppført i flere etapper; deler av anlegget skriver seg fra Christian Vinds eiertid omkring 1680.

Slekten Sibbern var eiere av gården i over 170 år, men solgte i 1906 gården til forretningsmannen Inggard Sundt fra Bergen. Nåværende (2020) eier av Værne er siden 2007 hans sønnedatters sønn Lars Sundt Jensen.

Historie

Klosteret

Værne var opprinnelig kongsgård og er nevnt i sagaene. Kong Sverre opprettet i 1190-årene et johannitterkloster (det eneste i Norge) med hospital på Værne, opprinnelig som invalidehospital for hirden. Etter et opphold i begynnelsen av 1300-tallet, da hospitalet ble flyttet til Oslo og munkene midlertidig fordrevet, ble klosterdriften tatt opp igjen, og Værne var på denne tiden et lokalt valfartssted. I 1532 beordret kong Frederik 1 klosteret nedlagt, fordi den siste prioren, Peter Jonssønn, hadde støttet Christian 2 i hans mislykte forsøk på å gjenerobre Norge.

Klosterbygningene forfalt og ble etter hvert revet, muligens også på grunn av brannskader under Sjuårskrigen i 1560-årene. Ved grunnundersøkelser med georadar i 2009 ble det konstatert spor etter en omkring 50 meter lang steinbygning under og i forlengelse av hovedbygningen; dette kan være rester av klosterets hospitalsbygning. I hagen er det bevart murrester som kan stamme fra klosterets kapell.

Etter reformasjonen

Etter reformasjonen i 1536 ble Værne kloster et kongelig len, blant annet for Peder Brockenhuus på slutten av 1500- og begynnelsen av 1600-tallet, og for viseadmiral Sigvard Gabrielsen Akeleye fra 1617 til 1659. Etter at eneveldet ble innført i 1660, ble lenene avløst av amter, og Værne ble en del av Smålenenes amt og i en kort periode amtmannsresidens for den første amtmannen. I 1675 solgte kronen godset til de danske adelsmennene, brødrene Holger og Christian Vind. Den sistnevnte løste ut broren og flyttet inn på Værne. Hans datterdatter Augusta Elisabeth von Arenstorff ble i 1730 gift med offiseren Carsten Sibbern, og to år senere overtok han godset, som da omfattet hovedgården, 25 leilendingsbruk i Rygge og en del strøgods i Moss, Råde og Spydeberg. Med dette eierskiftet mistet Værne sine adelige setegårdsrettigheter.

Slekten Sibbern ble sittende på Værne kloster i mer enn 170 år. Eidsvollsmannen, senere amtmann og statsråd Valentin Sibbern eide godset fra 1800 til han i 1841 overlot hovedgården til sine sønner August og Carl Sibbern; en del av leilendingsbrukene var da allerede frasolgt. Brødrene delte godset mellom seg: August beholdt hovedgården og de fleste underbrukene, mens Carl, som i likhet med faren også var amtmann i Smålenene, fikk resten av godset, deriblant en eiendom nord for hovedgården, som han kalte opp etter seg selv – Carlberg – og som var i hans etterslekts eie til 2010.

Etter August Sibberns død solgte enken Værne kloster i 1861 til en tredje av Valentin Sibberns sønner, statsminister Georg Christian Sibbern. Han solgte den i 1879 videre til Augusts sønner Carsten og Valentin Sibbern. I 1866 hadde han solgt et annet av underbrukene, senere kalt Oakhill, til sin søstersønn oberst Carsten Due; denne eiendommen var fra 1919 til 1953 feriehjem for lærerinner fra Oslo. Naboeiendommen, Oakhill søndre, ble i 1881 overtatt av oberstens bror, diplomaten Frederik Due, som oppførte en stor villa i sveitserstil her.

Valentin Sibbern d.y. var eneeier av Værne kloster fra 1885, men solgte i 1906 gården til forretningsmannen Inggard Sundt fra Bergen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg