Rygge (tidligere kommune)

Faktaboks

Landareal
70 km²
Innbyggertall
16 145 (2019)
Administrasjonssenter
Dilling (Bredsand)
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
Innbyggernavn
ryggesokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
0136 (fram til 2020)
Høyeste fjell
Vardås (89 moh.)

Rygge. Rygge kirke, en av Østfolds fineste middelalderkirker, reist på 1100-tallet i romansk stil med kvadermurte yttervegger av gneis, granitt og porfyr. Utenfor kirken står skulpturen Såmannen av Nic. Schiøll. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Rygge var en kommune i daværende Østfold fylke, på østsiden av Oslofjorden, som eksisterte fra 1837 til 2019. Kommunen ble slått sammen med Moss kommune i 2020, og ble samtidig en del av Viken fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform.

Rygge ble opprettet som kommune i 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Kommunen hadde uendrede grenser til 1938, da det ble avstått et område med 2154 innbyggere til Moss; siden var grensene uendret. Rygge grenset til Moss i nordvest, Våler i nordøst og Råde i sørøst.

Natur

Berggrunnen i den tidligere kommunen Rygge består med unntak av noen mindre øyer i Oslofjorden av gneis. En forkastning langs Oslofjorden danner berggrunnsgrense til rombeporfyr på blant annet Missingene. Høyeste punkt i Rygge er Vardåsen på 89 meter over havet like nord for Larkollen.

Berggrunnen er de fleste steder i Rygge dekket av marin sand og leire. Østfoldraet går tvers gjennom kommunen på sørsiden av Vansjø og demmer opp dette. På og utenfor raet finner vi det aller meste av jordbruksarealene i den tidligere kommunen. Av kommunens areal er 37,5 prosent dyrket jord, som var den høyeste andelen blant kommunene i Østfold i 2019.

Bosetning

Bosetningen domineres av de bymessig bebygde områdene i nordvest, som utgjør søndre del av Moss tettsted. I Rygges del av Moss tettsted bodde 55 prosent av kommunens befolkning i 2016. I utkanten av denne tettbebyggelsen ligger Bredsand (Dilling), som var Rygges administrasjonssenter.

Øvrige fem tettsteder er Ryggebyen (Rygge), som så vidt strekker seg over grensen til Råde i øst, og KirkegrendaRaet, og de tre øvrige ved fjorden, Larkollen ved Oslofjorden og Fuglevik og Møvik ved Kurefjorden. Størst av disse tettstedene er Ryggebyen, som hadde 2 377 innbyggere i 2016. Av Rygges befolkning bodde 90 prosent i tettsteder i 2016; tilsvarende for Østfold fylke var 86 prosent. Av kommunene i Østfold hadde bare Moss, Fredrikstad og Sarpsborg en høyere andel av befolkningen i tettsteder enn Rygge.

Rygge hadde jevn befolkningsvekst i flere tiår, mye på grunn av nærheten til Moss. I tiårsperioden 2007–2017 økte folketallet med gjennomsnittlig 1,3 prosent årlig mot 1,1 prosent i Østfold som helhet.

Næringsliv

Til tross for den betydelige tettstedsbebyggelsen er jordbruk en viktig næring i den tidligere kommunen Rygge, med særlig vekt på dyrking av korn, poteter og grønnsaker. Rygge har stort areal både av poteter, grønnsaker på friland og av areal under glass (særlig salat og blomster). Rygge har videre betydelig areal som brukes til bærdyrking.

I 2015 hadde 65 prosent av arbeidstakerne i Rygge arbeid utenfor kommunens grenser, de fleste i Moss (27 prosent), men også en del i Oslo (10 prosent), Sarpsborg (5 prosent), Fredrikstad (4 prosent) og Follo-kommunene (i alt 8 prosent).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Like sør for Vansjø ligger Moss Lufthavn Rygge, der den regulære rutetrafikken ble nedlagt 2016. Rygge flystasjon er en av de større avdelingene i Luftforsvaret. Det er et ungdomspsykiatrisk behandlingshjem på Larkollen.

Rygge hørte til Øst politidistrikt, Moss tingrett og Borgarting lagsmannrett. Den tilsvarte de to soknene Ekholt og Rygge i Vestre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Rygge til Moss fogderi i Smaalenenes amt.

Historikk og kultur

Rygge har gammel bosetning; her er gjort mange oldfunn, og her finnes tallrike gravhauger. På storgården Værne kloster er det rester etter et johannitterkloster, trolig fra 1190. Rygge kirke er en steinkirke fra 1100-tallet med rik steinskulptur. Det er betydelig turisttrafikk langs fjorden om sommeren; mest kjente turiststed er Larkollen.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet var godkjent i 1984 og hadde en gull spore mot en rød bakgrunn; viser til gullfunn fra vikingtiden. Våpenet er videreført som den nye Moss kommunes våpen.

Navnet er opprinnelig navn på prestegården, i middelalderen skrevet Rydiof. Navnet er ikke sikkert forklart. Førsteleddet kan språklig sett være av norrønt (h)ryggr, men tvilsomt da prestegården ligger på en flate. En mulig tolking av sisteleddet kan være hov, hedensk tempel, eller av en opprinnelig form h(v)olf, hvalf, samme ord som nynorsk kvelv, brukt om en rundaktig fordypning mellom bakker. Også dette er usikkert.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Flood, Ingeborg m.fl.: Rygge, 1957-90, 3 bind.
  • Johansen, Ketil: Rygge – bosteder og slekter. 2018-2019. 2 bind

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg