Ulstein er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke, sørvest for Ålesund. Ulstein omfattar den vestlege halvdelen av øya Hareidlandet, Dimnøy (Dimna) i den tronge og uoversiktlege fjordstrekninga mellom Hareidlandet og Gurskøya, øya Eika sør for Hareidlandet og nokre mindre øyar i vest. Ulstein kommune blei oppretta som kommune ved innføringa av det lokale sjølvstyret i 1837. Hele artikkelen

Ny artikkel