Peter, mannsnavn, av gresk petros, 'stein, klippe'. Navnet kom i bruk i Norge fra ca. 1100; i norrønt vanligvis skrevet Pétr. Senere former er Peder, Pær, Per, Petter, Pitter med kvinnenavnene Petra og Petrine. Peter er et av de mest alminnelige navn i den kristne verden og finnes i en rekke språk: latinsk Petrus, engelsk Peter, Pete, fransk Pierre, italiensk Pietro, Pier(in)o, nederlandsk Piet eller Pieter, spansk Pedro, russisk Pjotr. Navnedag 29. juni.