Per, mannsnavn, nordisk form av Petrus, se Peter. Vanlig i Norge siden midten av 1400-tallet, ofte brukt som førsteledd i sammensetninger. Navnedag 29. juni.