Guttenavn

Mannsnamn er førenamn som blir brukte av gutar og menn. I norske namn er det særleg lydlege trekk som skil mannsnamna frå kvinnenamna. . Hele artikkelen

Ny artikkel