Mannsnamn er førenamn som blir brukte av gutar og menn. I norske namn er det særleg lydlege trekk som skil mannsnamna frå kvinnenamna. Dei mest brukte norske mannsnamna er Jan, Per, Bjørn, Ole, Lars, Kjell, Svein, Knut, Thomas og Arne. I perioden 2012–2022 var William, Oliver, Emil, Noah og Henrik dei mest populære namna å gje til nyfødde gutar. Hele artikkelen

Ny artikkel